BStK Online

Datenbank der althochdeutschen und altsächsischen Glossenhandschriften

Literatur (Stand 2005)

Autor(en)
  • Hans Reutercrona
Titel / Titel des Aufsatzes De fornhögtyska Hildegardglossorna och deras »Lingua ignota«. Ett språkligt kuriosum
Titel des Sammelbandes Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala Förhandlingar 1919-1921
Reihe Uppsala Universitets Årsskrift 1921. Filosofi, Språkvetenskap och Historiska Vetenskaper
Reihennummer 5
Ort
  • Uppsala
Jahr 1921
Seiten 93-110
In dieser Literatur behandelte Handschriften